Embed

ÖYKÜMÜZÜN KIRK KAPISI / İDRİS EKİNCİ

      Necip Tosun yazıları ve öyküleriyle modern Türk öykücülüğüne çok önemli katkıları olmuş bir kalemdir. Son zamanlarda okuyucuya sunduğu Modern Öykü Kuramı ve Öykümüzün Kırk Kapısı isimli kitapları modern öykünün oluşumunu ve nasıl ilerlediğini etraflıca anlatan iki önemli çalışma niteliği taşımaktadır. Bundan önce Modern Öykü Kuramı'nda modern öykünün oluşumunu bütüncül bir bakışla ele alan Tosun, Öykümüzün Kırk Kapısı'nda modern Türk öykücülüğünden seçtiği kırk öykücüyü, öykü anlayışlarını ve modern öykücülüğümüze katkılarını irdeliyor. Necip Tosun kitabının sunuş kısmında çalışmasının nasıl şekillendiğini şöyle izah ediyor: "Bu çalışmada, kırk öykücünün yazış biçimleri, öykü anlayışları, yöntemleri, temaları ve öykücülüğümüzdeki yerleri irdelenirken, yarattıkları öykü mirasının kapısı aralanıyor, öykücülüğümüze kattıkları çeşitlilik, zenginlik belirlenmeye çalışılıyor. Böylece bir yandan öykücülüğümüzün yol haritasında iz bırakan öykücülerin öykü türüne katkıları gün yüzüne çıkarılırken öte yandan da öykü belleğimiz kayıt altına alınıyor. (...) Sonuçta bu yazılarda modern Türk öykücülüğünün doğuşuna, gelişimine tanıklık ediliyor, öykücülerimizin edebiyat değerleri ortaya çıkarılmaya çalışılıyor."
      Necip Tosun kitabına aldığı isimlerin tek tek öykülerini değil, bütün öykü serüvenini ve anlayışını ortaya koyuyor. Böylece kitabı okuyan karşılaştığı herhangi bir öykücünün öykü dünyasını Necip Tosun'un kaleminden derinlemesine tahlil etme fırsatı buluyor. Kitapta oluşturulan yazıların en temel dayanağını Tosun "estetik değer" olarak belirtiyor. Yani öykücüler ele alınırken onun siyasi konumu, ideolojik bakışı bir değerlendirmeye tâbi tutulmuyor. Ele alınan öykücü teknik ve estetik açıdan irdeleniyor.
     Öykümüzün Kırk Kapısı, modern Türk öykücülüğündeki kırk önemli kalemin öykü dünyalarını anlamak için atılmış önemli bir adımdır. Bir de bu eseri Necip Tosun'un kaleme aldığını düşündüğümüzde mesele daha bir önem kazanmaktadır. Tosun o akıcı, sade ve okuyucuyu saran üslûbuyla her zamanki gibi öykü ve edebiyat ortamımıza vazgeçilmez eserler bırakmaktadır. (Karagöz, Temmuz- Ağustos- Eylül, Sayı: 24, 2013)


 

Yorum Yaz
Bu içeriği paylaşın!
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !